top of page

Headache? Earache?

Verstandtande

 • Voor behandeling: Moet alle verstandtande verwyder word? … Nee! Alle mense is nie dieselfde nie. In sekere gevalle wil ons juis die verstandtande behou wanneer ander tande verwyder sou word gedurende die behandeling.

 • Ná Behandeling: Hulle word nie roetine verwyder nie, maar as daar simptome is, moet verwydering oorweeg word, maar nie noodwendig gedoen word nie. Indien daar geen simptome is nie, beteken dit egter nie dat hulle nie probleme mag veroorsaak nie.

 • In baie gevalle sal die verstandtande later erupteer en in die mond verskyn sonder komplikasies.

 • Dit is egter noodsaaklik dat onge-erupteerde verstandtande gereeld radiologies(panoramiese x- foto) opgevolg word om te kontroleer vir moontlike patologie of ander nadelige verandering.(Aanvanklik jaarliks en minder gereeld later per ooreenkoms.)

 • Ons beleid is, indien daar twyfel bestaan, geniet die pasiënt se gesondheid die voorrang en is dit wenslik om sulke tande te laat verwyder. Dit bly egter die pasiënte en/ouer se keuse.

Wisdom teeth

 • Must all wisdom teeth be removed?… No! Each case has its own merits. We definitely do not want wisdom teeth to be routinely removed before treatment and also not afterwards, except if they cause trouble

 • Please note…Even if there are no symptoms it does not mean that they might not give you problems later.
   

 • In many cases the wisdom teeth will erupt later without complications, however, it is important to have x-rays taken at a regular basis to monitor for possible changes or pathology. (Once a year initially and less later by agreement.)

 • Our policy is, if in doubt, the patient’s health has priority. In such cases it is desirable to have the wisdom teeth removed.

X-Ray of Teeth of patient

In hierdie geval is daar besluit om die verstandtande te behou sodat gesonde tande in die plek van die swak molaartande belyn kon word.

2.jpg

In this case the wisdom teeth were intentionally retained so that healthy molar teeth could be brought into position after extraction(removal) of four decayed molar teeth. Before and after.

3.jpg

In this case the impacted wisdom teeth are in close proximity of a major nerve. If there are no symptoms present, it may be wise to leave them in position. However, it would be advisable to take an X-ray every 3-4 years to determine that no unwanted changes are taking place.

%E2%80%94Pngtree%E2%80%94whatsapp%20icon
bottom of page